KULTURNI CENTAR ROMA

 

Subotica kao multietnička i multikulturna sredina, gde egzistiraju mnogobrojne kulturne ustanove je, 9. 11. 1994. god. dobila specifičnu kulturnu Organizaciju, „Kulturni centar Roma”. Osnivač su bili: Stevan Nikolić, Geza Burai, Šandor Kolompar, Zoran Nikolić, Todor Nikolić, Borivoj Nikolić, Ferenc Kurina, Petar Jovanović, Geza Kurina, Joška Verebeš, Anica Dimović i Gustav Verebeš Kurina. Za predsednika je izabran Stevan Nikolić, a za potpredsednika Šandor Kolompar koji je zbog radnih obaveza, 1996. godine, podneo ostavku i zamenio ga je Geza Kurina.

Članovi centra su Romi, profesionalni muzičari, koji svojim umećem potpomažu kulturne manifestacije.

„Kulturni centar Roma” je svoju programsku delatnost orijentisao na promovisanju kulturnih vrednosti romskog naroda širem građanstvu Subotice, čuvanju jezičkog identiteta, širenju i negovanju pismenosti u narodu, vođenju brige o čuvanju čovekove okoline, organizovanju humanitarnih akcija u cilju poboljšanja socijalnog stanja svog naroda, saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu... Članovi centra su svojim udruženjem u jednu javnu kulturnu organizaciju pobedili breme stida, društvenih predrasuda i dobili mogućnost da predstavljaju svoj romski narod.

Vekovni egzodus i prilagođavanje sredini gde žive je učinio da u svetu, a takođe i kod nas žive Romi različitih veroispovesti. Draž ove Organizacije je što su uključeni svi koji se deklarišu kao Romi, apstrahovana je verska razlika i jedini cilj je emancipacija naroda.

Osnivačima je svesrdnu pomoć i podršku pružila Skupština opština Subotice, a naročito njen potpredsednik g-din Ilija Šujica. On je za svog mandata, do 1996. godine, pomogao da KCR-a ostvari zapažene rezultate u našoj zemlji i da se predstavi u inostranstvu.

Svečanom akademijom koja se održala 9. 12. 1994. godine, u Velikoj većnici Gradske kuće, se KCR-a predstavio subotičkoj publici. Prvi put se čula romska himna „Đelem, đelem” („Išao sam, išao sam”), koju su svi prisutni dostojanstveno ispoštovali i stojeći je odslušali. Te večeri su bili prisutni značajni gosti, Romi:

– g-din Đuro Simić, tadašnji predsednik Saveza društva Roma Republike Srbije,

– g-din Rostas Farkas Gyorgy, predsednik Interesnog Saveza Roma Republike Mađarske,

– dr Zoltan Szirtes, član Predsedništva Saveta Roma SAD- a,

– g-đa Szirtes, rukovodilac asocijacije Roma u Szegedinu,

– dr Ramadan Kajtazi, lekar iz Beograda i

– g-din Petar Nikolić, glavni urednik romske redakcije RTS Novi Sad.

Rezultat tog susreta je i javna tribina „Ono što je o Romima potrebno znati” koju je, u martu mesecu 1995. godine, održao g-din Rostas Farkas Gyorgy u Gradskoj biblioteci u Subotici. Veoma brzo je usledio poziv od strane Interesnog saveza Roma Republike Mađarske, da jedna delegacija prisustvuje III Međunarodnom kongresu Roma u Budimpešti. Predstavnici Subotice su bili:

Ilija Šujica, kao predstavnik SO Subotica,

Maja Biači, diplomirani sociolog, koja se bavi romskom problematikom više od dve decenije i uključena je u rad KCR-a od prvog dana i

Stevan Nikolić, predsednik Centra. Kongres je obuhvatao veoma široku oblast iz romskog života:

– socijalni položaj

– školstvo

– etnografiju

– jezik

– muzeologiju...

Pored mnogobrojnih izlagača, iz zemlje domaćina i inostranstva, bili su zapaženi radovi Maje Biači i Stevana Nikolića. Centar je uspeo da organizuje sportske susrete Roma Subotice, što je još jedan od dokaza da samo sa malo organizovanih sposobnosti i dobre volje, oni mogu da se uklope u sve društvene tokove života.

Centar je organizovao, u toku 1996. godine u čitaoni Gradske biblioteke promociju knjige „Lil ramosarimako” („Pismenica”), autora Trifuna Dimića romskog prevodioca i pisca. Sve manifestacije koje je Centar održao u tom hramu ljudske pismenosti, podržala je i pomogla upravnica Gradske biblioteke Judita Plankoš.

Od mnogobrojnih nastupa u 1995. godini izdvaja se veoma uspeo, humanitarni koncert u Velikoj većnici Gradske kuće, od čijeg prihoda su materijalno pomognute tri romske porodice, i koncert povodom Svetskog dana Roma koji je u 1996. godini održan u studiju „N” RTS Novi Sad.

Centar nije zaboravio ni socijalno najugroženije pripadnike svoga naroda. U toku 1996. godine je uz pomoć čelnih ljudi SO Subotice, jednu radnu brigadu, sastavljenu od Roma iz Čantavira, uključio u akciju čišćenja svoga mesta. Radna grupa, sastavljena od 47 muškaraca i žena je sa uspehom obavila zadate zadatke. Sami kontakti sa Romima iz čantavirskih naselja su pokazali da je Centar zadovio njihovo poverenje i da taj kontinuitet ne bi smeo prestati. Oni su pripadnike Centra shvatili kao deo svoga naroda koji je na višoj društvenoj lestvici, i u koga polažu nadu da se za njih založe, da im pomognu da se pokrenu sa dna društva. Veliki uspeh Centra je postignut kada se na Opštinskom takmičenju recitatora, 1996. godine, pojavila romska devojčica Lidija Kovač iz Čantavira, i po prvi put od postojanja ovog takmičenja odrecitovala pesmu Dragane Stefanović „Kalo Rom” („Crni Rom”) na romskom jeziku. Takve akcije su jedan od načina da se romska deca, iz tih sredina, animiraju da nastave školovanje i neguju maternji, romski jezik.

Za svoje zalaganje i rad u kulturi je predsednik Centra, Stevan Nikolić, u 1996. god. od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije dobio priznanje „Zlatnu značku”.

U toku 1997. godine je Centar uspeo da, zbog skromnih dotacija, od svog zacrtanog Plana rada za ovu godinu, jedino obeleži Svetski dan Roma 7. IV, izložbom fotografija „Romski orkestri Subotice”. Same fotografije su veoma važna i deficitarna dokumentacija za Centar i za Suboticu. One su iskorišćene i prezentovane na 23. Smotri romskih dostignuća u Novom Sadu. Ovaj festival je najveća manifestacija romskog naroda u Srbiji a organizuje ga „Savez društava Roma Republike Srbije”. Na I etno festivalu fotografije, filma i videa, koji se održao u Gospođincima od 28.-29. VIII, koji je tematski bio vezan za Rome, Centar je za pomenutu kolekciju fotografija dobio priznanje, „Zlatno paunovo pero”. Organizatori ovog festivala su bili: kulturno-istorijsko društvo „Pčesa” iz Novog Sada i „Foto-kino video savez Vojvodine”, Novi Sad.

„Kulturni centar Roma” je za ovo kratko postojanje, u domenu svojih mogućnosti i uslova (bez adekvatnih prostorija, a samim tim i bez mogućnosti boljeg i organizovanijeg rada), pružio dokaz da Romi imaju svoju kulturu i želju za organizovanjem. Dosadašnji rezultati rada su registrovani u svim romskim asocijacijama u SR Jugoslaviji:

– Savezu društva Roma Republike Srbije,

– Savezu Roma Jugoslavije i

– Matici Roma Jugoslavije.

Predsednik centra Stevan Nikolić je uključen u rad predsedništva svih asocijacija.

Kulturni Centar Roma je centar emancipacije Roma Subotice u kulturnom, sociološkom i obrazovnom smislu. Bez podrške i pomoći sa strane ne bi ostvario dosadašnje rezultate. Najznačajniji saradnici su bili: Ilija Šujica, Maja Biači, Plankoš Judita, Jovan Kukaras, Petar Nikolić, urednik romskog programa pri RTS Novi Sad, „Bunjevački kulturni centar” i svi građani Subotice koji su dolazili na naše manifestacije i davali nam podršku.

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!